Styret og kontaktinfo

Leder

Bjørn Stomsvik

Nestleder

Egil Peder Reiten

Sekretær

Lillian Krakeli

Styremedlem

Snorre Rist

Kontakt oss