Sunndal Kulturråd skal fremme kulturen og kulturlivets interesser.

Alle lag, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med eller for kultur i Sunndal kommune kan bli medlemmer i Sunndal Kulturråd. 

Sunndal Kulturråd har som formål å:

– Bidra til økt forståelse av kulturlivets og kulturens betydning for livskvalitet, identitet, trivsel og folkehelse, samfunnsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, næringsutvikling og inkludering.

– Styrke kulturlivet organisatorisk med kursing og opplæring.

– Tilrettelegge for samarbeid og informasjon om aktiviteter og arrangement.

– Være et samla kulturliv sitt felles organ overfor Sunndal kommune, regionale og sentrale kulturinstanser.

– Være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet.

Sunndal kulturhus