Kontaktperson for leie av kirkelokaler er kirkevergen, tlf. 71 69 23 00

Grøa kapell: Kirkerom, konsertpiano og orgel. 

Gjøra bedehus

Romfo kirke: Kirkerom, konsertpiano og orgel.

Hov kirke: Kirkerom, konsertflygel og orgel. 

Ålvundeid kirke: Kirkerom, konsertpiano og orgel.